Powered by
BOVAG-lid

Privacy statement

Jouw privacy: een zaak van zorgvuldigheid 

Privacybeleid freetogo.nl en gebruik van Free to go


Euromobil vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat communicatie voor jouw eenvoudig en betrouwbaar blijft. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij omgaan met jouw persoons- en verkeersgegevens. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening aan jou. Maar bijvoorbeeld ook als wij jou onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerkt Euromobil jouw gegevens. Euromobil heeft regels waaraan het zich houdt als het gaat om het gebruik van jouw gegevens. Deze zijn vanaf nu gebundeld in dit document: het Privacy statement van Euromobil. 

Algemeen 

Euromobil Nederland gebruikt gegevens over bezoekers van haar website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Euromobil Nederland stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Euromobil Nederland registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek
Wanneer je onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer je op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen jouw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Advertentievertoningen, -kliks en cookies
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Euromobil Nederland en door eventuele advertentienetwerken waaraan Euromobil Nederland deelneemt.

Wanneer je op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Euromobil Nederland worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Euromobil Nederland participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kunnen deze partijen zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren.

Een cookie kan je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Euromobil Nederland en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om jouw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van jouw bezoek aan websites van Euromobil Nederland en andere websites op internet.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vind je informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van jouw bezoek aan websites van Euromobil Nederland en andere websites op internet. Je kunt je van dit cookie afmelden, waarna je mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics
Euromobil Nederland kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Euromobil Nederland te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven
Wanneer je jezelf aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van jouw mutatie samen met jouw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Jouw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van jouw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor jouw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot jouw persoon kan worden herleid. Je kunt jezelf te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt jezelf op deze manier af te melden, dan zullen wij je bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van de website
Wanneer je deelneemt aan interactieve delen van onze website (zoals een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor je jezelf moet registreren en inloggen, dan staat het je vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in jouw profiel, in jouw handtekening, in de berichten die je plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt jezelf openbaar en dit is jouw eigen verantwoordelijkheid. Het staat je evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, 'nickname') te hanteren en geen - of gefingeerde - persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door jouw geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer je jezelf aanmeldt voor activiteiten of diensten van Euromobil Nederland (zoals een leerarrangement met toegang tot een elektronische leeromgeving, een training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van jou worden verwacht, dan zal Euromobil Nederland die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Interviews en citaten
Wanneer je voor onze online communicatie bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van jouw naam, en jouw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en jouw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.


Privacy omtrent het gebruik van Free to go


Voor welke doeleinden gebruikt Euromobil jouw gegevens? Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij bij Euromobil over bepaalde gegevens van jou. Hieronder geven wij jou informatie over de doeleinden waarvoor Euromobil deze gegevens verwerkt. Ook geven wij jou informatie over wat jij zelf kunt beslissen over het gebruik van jouw gegevens. Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid tussen jouw “
persoonsgegevens” en jouw “verkeersgegevens”. 


Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, afgenomen diensten en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden:

 1. Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening, waaronder het opbouwen van verbindingen.
 2. Voor het accepteren van jouw aanvraag voor een abonnement op een dienst van Euromobil, waartoe wij onder meer kopieën van jouw legitimatiebewijs of verblijfsdocument verwerken (inclusief de pasfoto daarop).
 3. Het beheer van de relatie tussen jou en Euromobil, waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
 4. Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota, incasso, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring, interconnectie-betalingen.
 5. Netwerkmanagement, waaronder netwerkplanning, netwerkarchitectuur en fraudedetectie.
 6. Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen, uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
 7. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte opslag van jouw persoonsgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode en de verstrekking van die gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten en – op jouw verzoek - het aan andere aanbieders verstrekken van gegevens ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.
 8. Ten behoeve van het (doen) uitgeven van (al dan niet elektronische) gidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten.
 9. Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van Euromobil.
 10. De verstrekking aan derden voor direct marketing doeleinden voor zover Euromobil jou in het kader van de betreffende dienst heeft geïnformeerd.
 11. Het doen van automatische telefonische oproepen aan uw telefoonnummer (voice broadcasts) met aanbiedingen voor producten en diensten van Euromobil.
 12. Het aan jou verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van Euromobil (zoals bijvoorbeeld SMS, e-mail en directe boodschappen).

Verkeersgegevens
Wij verwerken jouw verkeersgegevens (zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van een aansluiting, IPadressen en URL's) voor de volgende doeleinden:

 1. Ten behoeve van het vervaardigen van nota's.
 2. Ten behoeve van verkeersbeheer.
 3. Ten behoeve van de afhandeling van verzoeken om inlichtingen van jezelf met betrekking tot jouw eigen aansluiting.
 4. Ten behoeve van de opsporing van fraude.
 5. Ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek en de verplichte opslag van jouw verkeersgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode.
 6. Ten behoeve van marktonderzoek en verkoopactiviteiten voor producten en diensten van Euromobil, ook na beëindiging van het contract, mits jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.
 7. Ten behoeve van het samenstellen van kijk- en gebruiksprofielen voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten voor producten en diensten van Euromobil en van elektronische communicatie diensten van derden, mits jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. In het kader van dit doeleinde kunnen kijk- en gebruiksprofielen ook aan derden worden verstrekt.
 8. Ten behoeve van het aan jou tonen van gepersonaliseerde advertenties, mits jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.
 9. Ten behoeve van de levering van diensten met toegevoegde waarde, mits jij (als contractant of als feitelijk gebruiker) daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.

Locatiegegevens 
We kunnen jouw locatiegegevens (de plaats waar gebruik wordt gemaakt van een mobiele aansluiting), die niet noodzakelijk zijn voor het overbrengen van de communicatie, verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Ten behoeve van wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek;
 2. Ten behoeve van de levering van diensten met toegevoegde waarde (zoals een (verkeers)informatiedienst), mits jij (als contractant of als feitelijke gebruiker) daarvoor jouw toestemming hebt gegeven en die toestemming niet op enig moment tijdelijk hebt onthouden aan Euromobil.


Wat betekent het voor jou als klant?


Recht op inzage van jouw persoonsgegevens
Als klant heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat jij kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Jouw verzoek kun je indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, (vaste en/of mobiele) telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Euromobil kan jou maximaal €4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht op correctie van jouw persoonsgegevens
Als klant heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Euromobil klantenservice.

Recht van verzet tegen gebruik van jouw gegevens
Als klant van Euromobil heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van jouw gegevens. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt je je verzetten tegen verder gebruik van jouw gegevens. 

Tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je kosteloos bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijv. bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Tegen het gebruik van jouw verkeersgegevens kun je kosteloos bezwaar maken indien jouw verkeersgegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien jouw verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van diensten met toegevoegde waarde (In dit geval wijzen wij je er wel op dat je dan niet langer van die diensten gebruik kunt maken).

Beveiliging van jouw gegevens

Euromobil draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Meer informatie
Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kun je terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

Privacy statement Free to go - Euromobil Nederland b.v. 
4 maart 2019